Saturday, May 27, 2006

تظاهرات نئونازی های هسن در روز بازی ایران و پرتقال

نئونازی های ایالت هسن آلمان اعلام کرده اند که در روز 17 ژوئن همزمان با بازی تیم های ایران و پرتقال در فرانکفورت تظاهراتی را در حمایت از احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، برگزار خواهند کرد. هفته نامه آلمانی فوکوس در سایت اینترنتی خود نوشته، این مراسم با شعار "رییس جمهور احمدی نژاد مهمان دوستان" برگزار خواهد شد. نشریه مذکور به نقل از منابع امنیتی آلمان نوشته است، اینترپل نسبت به سفر راستگرایان افراطی بسیار خشن به آلمان به هنگام مسابقات جام جهانی هشدار داده است. فوکوس همچنین از اختلاف نظر میان سیاستمداران آلمانی درباره سفر احتمالی محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران به آلمان برای تماشای بازی های تیم ایران خبر داده است. این نشریه نوشته است که چند تن از سیاستمداران حزب دمکرات مسیحی خواهان ممنوعیت سفر برای وی شده اند. نشریه اشپیگل آنلاین نیز نوشته، گونتر بکشتاین، وزیر داخلی ایالت باواریا، از جمله افرادی است که مخالف سفر رییس جمهور ایران به آلمان هستند. احمدی نژاد به خاطر انکار کشتار یهودیان در طول جنگ جهانی دوم توسط نازی ها نزد نئونازی های آلمان محبوب شده است و به همین دلیل آنها قصد برگزاری تظاهرات برای وی و حمایت از تیم ملی ایران را دارند.

5 Comments:

Anonymous پرويز said...

اسلام اساسا يک ايدئولوژی راطيستی و نژادپرستانه و خصوصا ضد يهود است. و اما فقط اين نيست اسلام از بدو وجودش، هم يهودی کشی و يهودی ستيزی کرده ، هم زتشتی کشی و مسحيی کشی کرده، هم بهايی کشی کرده و در قرآن کم نسُتند آياتی که همه اينها را به وضوح در خود دارند. اگر تلطيفی در اسلام به وجود آمده همه از لطافت ايرانی بوده است. شما اگر نگاه کنيد دانشمندان عرب و مسلمان همه و همه از دانشمندان ايرانی به عنوان دانشمندان و شاعران خودشان ياد می کنند، حتا از فردوسی. آنها غير آدمکش و ميرغضب و امام پيامبر کسی را ندارند. و احمدی نژاد اصولا اسم با مسمايِ ست. از نژاد احمد است!! پرويز از تهران

11:17 PM  
Anonymous پرويژ said...

پرويز a dit...
اسلام اساسا يک ايدئولوژی راسيستی و نژادپرستانه و خصوصا ضد يهود است. و اما فقط اين نيست اسلام از بدو وجودش، هم يهودی کشی و يهودی ستيزی کرده ، هم زتشتی کشی و مسحيی کشی کرده، هم بهايی کشی کرده و در قرآن کم نيستند آياتی که همه اينها را به وضوح در خود دارند. اگر تلطيفی در اسلام به وجود آمده همه از لطافت ايرانی بوده است. شما اگر نگاه کنيد روشنفکران امروز عرب و مسلمان همه و همه از دانشمندان و شاعران و نويسندگان ايرانی به عنوان دانشمندان و شاعران خودشان ياد می کنند، حتا از فردوسی را به عنوان عرب به حساب می آورند . برای اينکه غير از ايرانیهاآنها غير آدمکش و ميرغضب و امام پيامبر اباذر غفاری و علی و عمر بلال حبشی و خمينی و ملاعمر و خامنه ای و بن لادن کسی را ندارند. و احمدی نژاد اصولا اسم با مسمايِ ست. از نژاد احمد است .ببخشيد که کمنت بالا نيمه کاره شد کسی در زد من از ترس فوری فرستادم از تهران پرويز و

11:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

to ghalat kardi name neveshti
ablah
hile hitler

6:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very nice site! » »

5:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. Unexplained bright light caught video surveillance Outboard suzuki sale 140 Review valtrex side affects of zocor medicine cooking high schools

9:41 PM  

Post a Comment

Home